Skip to content

TaxPress nr 30/2013

W okresie ostatnich upałów publikujemy równie gorący numer TaxPress, w którym m.in.  nawiązujemy do dwóch wyroków NSA z dnia 24 lipca 2013 r.  (I FSK 226/12, I FSK 754/13), dotyczących opodatkowania VAT artykułów spożywczych.

Na uwagę zasługuje także materiał pt. ,,Sprzedaż zajętego samochodu przez izbę celną nie podlega VAT”, którego autorka analizuje ważki wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2013 r. (I FSK 771/12) odnoszący się do opodatkowania VAT sprzedaży przedmiotu, co do którego sąd powszechny orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa.

W zakresie podatków dochodowych przytaczamy kluczowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lipca 2013 r. (SK 18/09), dotyczący zgodności z konstytucją  opodatkowania sankcyjnym podatkiem PIT przychodów z nieujawnionych źródeł.

Wskazujemy także na artykuł pt. „Za każdy dokument trzeba zapłacić”, którego autorka omawia restryktywny wyrok NSA z dnia 23 lipca 2013 r. (II FSK 2303/11), odnoszący się do obowiązku uiszczania opłaty skarbowej od złożenia pełnomocnictwa, jego odpisu, wypisu lub kopii.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish