Skip to content

TaxPress nr 3/2013

W dzisiejszym numerze TaxPress pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 17 stycznia 2013 r. (C – 224/11), dotyczący opodatkowania VAT ubezpieczenia przedmiotu umowy leasingu.

Za interesujący uznaliśmy także artykuł pt. „Jaka stawka VAT od szaf wnękowych”, którego autor analizuje trzy wyroki WSA w Poznaniu z dnia 10 stycznia  2013 r.
(I SA/Po 880/12, I SA/Po 881/12, I SA/Po 882/12),  odnoszące się do opodatkowania VAT oraz kwalifikacji dla celów tego podatku czynności polegających na zabudowie szaf wnękowych.

W obrębie podatków dochodowych postanowiliśmy przytoczyć wyrok NSA z dnia
11 stycznia 2013 r. (II FSK 990/11), dotyczący ujmowania w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup gruntu wraz ze znajdującymi się na nim złożami surowców mineralnych.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Podatek od nieruchomości: podjazd do budynku mieszkalnego zwolniony z daniny”, którego autor omawia  wyrok NSA z dnia 15 stycznia 2013 r. (II FSK 933/11), dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, należących
do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish