Skip to content

TaxPress nr 29/2014

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania TaxPress. W tym numerze chcemy zwrócić szczególnie Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 10 lipca 2014 r. (I FSK 268/14), dotyczący obowiązku zapłaty VAT od anulowanej faktury, za którą nie zapłacił kontrahent.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „VAT od wystawienia faktury”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 17 lipca 2014 r. (I FSK 1252/13), odnoszący się do tzw. pustych faktur.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 27 maja 2014 r. (II FSK 1478/12) dotyczący rozliczania tzw. agio przekazanego na kapitał zapasowy.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Sądy mogą uchylać częściowo korzystne interpretacje”, w której omówiona została uchwała NSA z dnia 7 lipca 2014 r. (II FPS 1/14) dotyczącą obowiązywania zasady orzekania na niekorzyść skarżącego w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 29/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish