Skip to content

TaxPress nr 28/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2015 r. (I SA/Po 466/15) dotyczący opodatkowania VAT organizacji programu lojalnościowego.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 stycznia 2015 r. (III SA/Wa 1111/14) odnoszący się do powstawania przychodu po stronie pracownika w sytuacji zwrotu poniesionych przez niego wydatków na wyżywienie podczas delegacji ponad kwotę diety przysługującej pracownikowi.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Produkty podobne z taką samą daniną”, którego autor omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 854/14) dotyczący opodatkowania VAT napojów mlecznych o smaku kawy wytwarzanych na bazie ekstraktu kawowego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Opodatkowanie niezadaszonego parkingu na dachu galerii handlowej”, której autor omawia jedną z interpretacji Prezydenta Miasta Olsztyna z dnia 11 marca 2015 dotyczącą opodatkowania podatkiem od nieruchomości niezadaszonego parkingu znajdującego się na dachu galerii handlowej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 28/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish