Skip to content

TaxPress nr 28/2013

W lipcowym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 10 lipca 2013 r. (I FSK 1127/12), dotyczący odliczania VAT przez dealera od samochodów, które najpierw są wykorzystywane jako auta zastępcze, testowe i służbowe, a dopiero potem odsprzedawane klientom.

Omawiamy także artykuł pt. „Bonus dla najemcy lokalu bez VAT”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 2 lipca 2013 r. (I FSK 1218/12), odnoszący się do opodatkowania VAT bonifikaty wypłacanej najemcy w zamian za podpisanie przez niego długoterminowej umowy najmu lokalu.

W zakresie podatków dochodowych nawiązujemy do wyroku NSA z dnia 27 czerwca 2013 r. (II FSK 1957/11), dotyczącego powstawania przychodu po stronie akcjonariusza w związku z podwyższeniem przez spółkę kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym spółki.

Za ciekawy uznaliśmy również materiał pt. „Decyzje w I i II instancji muszą wydać różni pracownicy izby skarbowej”, którego autor omawia wyrok WSA w Krakowie
z dnia 26 czerwca 2013 r. (I SA/Kr 1777/12), dotyczący udziału tych samych pracowników izby skarbowej w wydawaniu decyzji w I i II instancji.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish