Skip to content

TaxPress nr 27/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 r. (III SA/Wa 2674/14) dotyczący opisu na paragonach wydawanych klientom usług medycyny estetycznej świadczonych przez spółkę.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 18 czerwca 2015 r. (IPPB2/4511-353/15-2/MK1) odnoszącą się do powstawania przychodu po stronie pracowników w sytuacji, gdy pracodawca zapewnia im nieodpłatnie noclegi w czasie wykonywania obowiązków służbowych w różnych częściach kraju.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Odliczenie VAT od samochodów specjalnych”, którego autor omawia interpretację Ministra Finansów z dnia 21 maja 2015 r. (PT8.8101.302.2015/WCX) dotyczącą odliczania VAT od samochodów specjalnych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Domofon może pozbawić odwołania”, której autor omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 748/14) dotyczący doręczenia decyzji podatkowej podatnikowi w trybie tzw. doręczenia zastępczego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 27/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish