Skip to content

TaxPress nr 27/2013

W kolejnym wydaniu DMS TaxPress przedstawiamy uchwałę NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 2/13), dotyczącą opodatkowania VAT montażu szaf wnękowych w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym.

Uważamy, że na uwagę zasługuje artykuł pt. „Samorządowe jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT”, którego autor analizuje uchwałę NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. (I FPS 1/13) odnoszącą się do tego, czy jednostki budżetowe gmin są odrębnymi od nich podatnikami VAT.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok NSA z dnia
4 lipca 2013 r. (II FSK 2306/11), dotyczący rozliczania w kosztach wydatków związanych z wejściem spółki na giełdę.

W obecnym numerze wskazujemy także na artykuł pt. „Brak możliwości złożenia korekty VAT zgodny z konstytucją”, którego autor omawia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2013 r. (P 7/10), dotyczący konstytucyjności przepisu Ordynacji Podatkowej, który w latach 2005 – 2008 uniemożliwiał podatnikowi dokonania korekty VAT po przeprowadzeniu kontroli podatkowej a przed wszczęciem postępowania podatkowego.

Zapraszamy do lektury.

EnglishGermanPolish