Skip to content

TaxPress nr 26/2015

W numerze 26/2015 tygodnika zwracamy szczególnie Państwa uwagę na jeden z wyroków NSA (I FSK 110/14), dotyczący obowiązku korekty VAT odliczonego od wydatków na adaptację lokali wykorzystywanych w prowadzonej działalności w sytuacji przedwczesnego rozwiązania umowy najmu tych lokali.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy postanowienie NSA z dnia 22 czerwca 2015 r. (II FSK 1499/13), którym sąd skierował do siedmioosobowego składu izby sprawę korekty kosztów w sytuacji otrzymania dofinansowania ze środków unijnych.

Przeczytamy również artykuł pt. „Gdy zwrot podatku budzi wątpliwości, urząd przedłuży termin”, którego autor omawia wyrok WSA w Olsztynie z dnia 14 maja 2015 r. (I SA/Ol 148/15) dotyczący prawa organu do przedłużenia terminu zwrotu VAT.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Fiskus odda za wizytę w urzędzie”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2015 r. (II FSK 1235/13) dotyczący obowiązku zwrotu podatnikowi kosztów osobistego stawiennictwa w siedzibie organu.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 26/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish