Skip to content

TaxPress nr 26/2013

W 26. wydaniu TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 27 czerwca 2013 r. (C-155/12), dotyczący opodatkowania VAT kompleksowych usług magazynowania towarów.

Ponadto za interesujący uważamy artykuł pt. „Odsetki z tytułu skrócenia terminu płatności są rabatem”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi
z dnia 20 marca 2013 r. (IPTPP2/443-1046/12-2/JN), odnoszącą się do kwestii  opodatkowania VAT odsetek wypłacanych w związku z szybszym realizowaniem płatności za dostawy towarów.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok NSA z dnia
1 marca 2013 r. (II FSK 2980/12), dotyczący powstawania przychodu po stronie wspólnika w związku z udzieleniem przez niego nieoprocentowanej pożyczki spółce,
w której posiada on udziały.

Ostatecznie wskazujemy także na artykuł pt. „NSA: podatnik nie może pytać ministra
o zbyt wiele”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 27 czerwca 2013 r. (I FSK 864/12), podejmujący problem wydawania interpretacji indywidualnych w sytuacji przedstawienia przez podatnika we wniosku wielu stanów faktycznych.

Zapraszamy do lektury.

EnglishGermanPolish