Skip to content

TaxPress nr 25/2017

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Koszty podatkowe: Nowa ulga inwestycyjna”, w którym autor informuje, że w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy przewidującej wprowadzenie nowej ulgi w CIT i PIT. Za istotny uznaliśmy również tekst Aleksandry Tarki pt. „Rozbieżne wyroki bez wpływu na korzyść podatnika”, dotyczący zastosowania klauzuli in dubio pro tributario w sporze o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu odsetek od pożyczek udzielonych spółce przez byłego wspólnika.

W zakresie podatku VAT, polecamy Państwa uwadze artykuł Redakcji INFOR IFK pt. „Czynności pomocnicze do usług finansowych i ubezpieczeniowych bez zwolnienia z VAT” informujący o wejściu w życie nowelizacji ustawy o VAT przewidującej likwidację zwolnienia z VAT tych usług. Należy także zwrócić uwagę na tekst Magdaleny Narkun pt. „Warto sprawdzić, czy kontrahent wpłacił kaucję gwarancyjną”, w którym autorka tłumaczy jak uniknąć solidarnej odpowiedzialności za zaległości podatkowe kontrahenta, od którego nabyto tzw. towary wrażliwe.

Za istotny uznaliśmy także artykuł autorstwa Redakcji Rzeczpospolitej pt. „Sejm za odrzuceniem projektu dot. odliczenia 50-proc. kosztów dla twórców”. Zwracamy również uwagę na tekst Aleksandry Tarki pt. „Wypadek przy pracy: odszkodowania są objęte zwolnieniem z PIT” dotyczący obowiązków płatnika PIT w razie zwrotu lub bezpośredniego finansowania kosztów leczenia i rehabilitacji pracowników, którzy ulegli wypadkowi w pracy.

W zakresie postępowania polecamy natomiast artykuł Redakcji INFOR IFK pt. „Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie prawidłowości prowadzonej ewidencji”.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 25/2017

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish