Skip to content

TaxPress nr 25/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na dwa wyroki NSA (I FSK 1764-1765/13) dotyczące obowiązku opodatkowania VAT usługi polegającej na nieodpłatnym udostępnianiu pracownikom przez firmę samochodów służbowych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2015 r. (II FSK 1025/13) odnoszący się do opodatkowania CIT przychodów spółdzielni mieszkaniowej pochodzących z opłat za użytkowanie garaży użytkowanych przez osoby nie będące członkami tej spółdzielni.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Nadużycia w VAT bez prawa do korekty”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2015 r. (I FSK 635/14) dotyczący możliwości skorygowania tzw pustych faktur VAT.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Niespójne interpretacje”, której autor omawia stanowiska organów podatkowych, gdzie fiskus rozstrzyga wątpliwości interpretacje na niekorzyść podatników.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 25/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish