Skip to content

TaxPress nr 25/2014

W dzisiejszym wydaniu TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 12 czerwca 2014 r. (C 461/12), dotyczący opodatkowania VAT transakcji sprzedaży kart uprawniających do nabycia określonych towarów i usług na preferencyjnych warunkach.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Fiskus może zmienić stanowisko przy kolejnej kontroli”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 7 marca 2014 r. (I FSK 129/13), odnoszący się do możliwości zmiany przez organ swojego stanowiska w zakresie opodatkowania VAT pomimo niekwestionowania postępowania podatnika po uprzednio przeprowadzonych dwóch kontrolach.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 9 maja 2014 r. (II FSK 1410/12), dotyczący przeliczania na złote ceny nabycia towaru, wyrażonej w obcej walucie.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Jak długo można stosować zmienioną interpretację podatkową?”, której autorka omawia interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2014 r. (ILPB1/415-72/14-2/TW), dotyczącą stosowania pierwotnie wydanej interpretacji podatkowej w sytuacji, gdy wyrażone w niej stanowisko zostało zmienione z urzędu przez Ministra Finansów.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 25/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish