Skip to content

TaxPress nr 25/2013

Dziś ukazujemy kolejny numer TaxPress, w którym nawiązujemy m.in. do wyroku NSA z dnia 6 czerwca 2013 r. (I FSK 920/11), dotyczącego opodatkowania VAT działalności organizacji pożytku publicznego.

Ponadto uznaliśmy, że na uwagę zasługuje artykuł pt. „Karnet na siłownię z 8-procentowym VAT”, którego autor analizuje wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 czerwca 2013 r. (III SA/Wa 126/13) odnoszący się do kwestii opodatkowania VAT obniżoną stawką VAT karnetów uprawniających do wstępu na siłownię.

W zakresie podatków dochodowych postanowiliśmy przytoczyć uchwałę NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. (II FSK 702/11), dotyczącą uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na kolację z kontrahentem w restauracji.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Wniosek o interpretację bez specjalnego pełnomocnictwa”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2013 r. (II FSK 2001/11), dotyczący występowania z wnioskiem o interpretację podatkową w imieniu banku przez dyrektora departamentu rachunkowości i podatków.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish