Skip to content

TaxPress nr 24/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2015 r. (PT1.050.1.2015.LJU.19) dotyczącą obowiązku uiszczania podatku VAT przez komorników sądowych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy dwa wyroki NSA z dnia 9 czerwca 2015 r. (II FSK 1236-1237/13) odnoszące się do rozliczania w kosztach wydatków nieznajdujących odzwierciedlenia w konkretnych przychodach.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kiedy możliwe jest odliczenie VAT w drodze korekty wieloletniej”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 marca 2015 r. (IPTPP2/443-942/14-4/PRP) dotyczącą odliczania VAT w sytuacji, gdy pierwotnie inwestycja, na którą podatnik poniósł nakłady finansowe, nie miała być wykorzystywana do wykonywania czynności opodatkowanych, jednakże ostatecznie była wykorzystywana w ten sposób.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Ważne jest to, co w aktach”, w której analizujemy wyrok NSA z dnia 10 czerwca 2015 r. (II FSK 1213/13) dotyczący obowiązku informowania o zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika w kontekście tzw. zastępczego sposobu doręczania decyzji podatkowej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 24/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish