Skip to content

TaxPress nr 24/2014

W dzisiejszym numerze TaxPress zwracamy Państwa uwagę m.in. na wyrok NSA z dnia 11 czerwca 2014 r. (I FSK 623/13), dotyczący zwolnienia z VAT usług świadczonych przez fundacje, których celem statutowym jest działalność kulturalna.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Zarządzanie firmą to usługa podlegająca VAT”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 3 czerwca 2014 r. (I FSK 876/13), odnoszący się do opodatkowania VAT wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki i reprezentowanie jej na zewnątrz.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia  8 maja 2014 r. (II FSK 1338/12), dotyczący powstawania przychodu po stronie spółki w związku z zapłatą w formie rzeczowej wspólnikom za odkupienie od nich udziałów firmy.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Parking dla klientów to nie droga wewnętrzna”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2014 r. (II FSK 2799/11), dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 24/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish