Skip to content

TaxPress nr 24/2013

Przedstawiamy kolejny numer DMS TaxPress, w którym chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA dnia 4 czerwca 2013 r. (I FSK 1605/12), dotyczący opodatkowania VAT transakcji zamiany nieruchomości należących do gminy na nieruchomości Skarbu Państwa.

Dodatkowo przedstawiamy materiał pt. „Błąd można poprawić notą korygującą”,
w którym autor rozpatruje wyrok WSA w Poznaniu z dnia 17 maja 2013 r.
(I SA/Po 221/13),  odnoszący się do kwestii  korygowania faktur VAT za pomocą not korygujących przez nabywcę towaru w sytuacji, gdy na fakturze widnieje inna nazwa firmy.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok NSA z dnia 12 czerwca 2013 r. (II FSK 2053/11), dotyczący uwzględniania w kosztach podatkowych wydatków na towary przekazywane kontrahentom nieodpłatnie .

Ostatecznie wskazujemy także tekst pt. „Od piwnicy tez trzeba odprowadzić podatek od nieruchomości”, który omawia wyrok WSA w Opolu z dnia 17 kwietnia 2013 r.
(I SA/Op 107/13), dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości piwnicy według stawki właściwej dla budynku mieszkalnego.

Zapraszamy do lektury

EnglishGermanPolish