Skip to content

TaxPress nr 23/2014

W dzisiejszym wydaniu TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 30 maja 2014 r. (I FSK 1395/13), dotyczący znaczenia dobrej wiary dla możliwości odliczenia VAT w sytuacji, gdy podatnik uwikłany został w oszustwo.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Fiskus uwzględni tylko wpłatę należności na konto bankowe”, którego autor omawia wyrok WSA w Gliwicach z dnia 10 kwietnia 2014 r. (III SA/Gl 1962/13), odnoszący się do przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy dwa wyroki WSA w Gliwicach z dnia 14 kwietnia 2014 r. (I SA/Gl 1372/13, I SA/Gl 1373/13) dotyczące obowiązku korekty kosztów przez podatnika w sytuacji, gdy jego zobowiązania wobec wierzycieli spłaca faktor lub bank.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Siedziba podatnika nie decyduje”, której autorka omawia postanowienie NSA z dnia 30 maja 2014 r. (II FW 15/13), dotyczące właściwości organu w przedmiocie wydania interpretacji z zakresie podatku od nieruchomości w sytuacji gdy siedziba podatnika znajduje się na obszarze właściwości jednego organu, a przedmiotowa nieruchomość na obszarze właściwości innego organu.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 23/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish