Skip to content

TaxPress nr 23/2013

W dniu dzisiejszym przesyłamy kolejny numer TaxPress, w którym zwracamy uwagę na uchwałę NSA z dnia 3 czerwca 2013 r. (I FPS 7/12), dotyczącą opodatkowania VAT prac na zewnętrznych instalacjach montowanych przy budynkach zaliczanych do tzw. społecznego budownictwa mieszkaniowego.

Przytoczyliśmy również publikację pt. „Wydanie nagród to część usługi „, której autor analizuje wyrok WSA w Poznaniu z dnia 28 maja 2013 r. (I SA/Po 179/13) odnoszący się do kwestii  odrębnego opodatkowania VAT czynności nieodpłatnego wydania nagrody, będącej częścią kompleksowej usługi marketingowej.

W zakresie podatków dochodowych prezentujemy wyrok NSA z dnia 7 czerwca 2013 r. (II FSK 2008/11), dotyczący opodatkowania PIT odszkodowań za wypadki przy pracy wypłacanych pracownikom przez ich pracodawców.

Finalnie wskazujemy artykuł pt. „NSA: podatnik musi wiedzieć o wszczęciu egzekucji jeszcze przed przedawnieniem”, którego autor omawia uchwałę NSA z dnia 3 czerwca 2013 r. (I FPS 6/12), dotyczącą przerwania biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku z wszczęciem przez organ czynności egzekucyjnych.

Zapraszamy do lektury.

EnglishGermanPolish