Skip to content

TaxPress nr 22/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na postanowienie NSA z dnia 27 maja 2015 r. (I FSK 544/140) dotyczące skierowania do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania prejudycjalnego w zakresie możliwości odliczania VAT przez oddział firmy zagranicznej prowadzący działalność na terytorium RP.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r. (II FSK 1140/13) odnoszący się do zwolnienia z opodatkowania przychodów osiąganych z działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Zapłata za rozwiązanie umowy nie jest odszkodowaniem”, którego autor omawia interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. (IBPP2/443-1290/14/ICz) dotyczącą opodatkowania VAT czynności przedwczesnego rozwiązania umowy najmu w sytuacji, gdy umowa ta nie przewidywała takiej możliwości.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Postępowanie nie było potrzebne”, w której analizujemy wyrok NSA z dnia 22 maja 2015 r. (II FSK 1210/13) dotyczący określenia podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 22/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish