Skip to content

TaxPress nr 22/2013

Przedstawiamy kolejny numer TaxPress, w którym prezentujemy wyrok WSA w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. (I SA/Gd 383/13), dotyczący odliczania VAT od samochodów przeznaczonych na nagrodę w konkursie dla kontrahentów.

Na uwagę zasługuje artykuł pt. „Wydatek z faktury wystawionej po likwidacji firmy
nie stanowi kosztu „, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 2 maja 2013 r. (ILPB1/415-133/13-4/AP), odnoszącą się do kwestii zaliczania
w poczet kosztów faktur wystawionych już po śmierci podatnika, który rozliczał przychody z działalności na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów metodą kasową.

W obrębie podatków dochodowych za godny uwagi uznaliśmy wyrok NSA z dnia
26 kwietnia 2013 r. (II FSK 1770/11), dotyczący możliwości uznania za odrębnego podatnika podatku CIT niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez spółką świadczącą usługi medyczne.

Ponadto, wskazujemy na publikację pt. „Właściciel latarni nie może liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 28 maja 2013 r. (II FSK 1914/11), dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości słupów oświetleniowych należących do spółki, która świadczy na rzecz gminy usługi oświetleniowe.

Zapraszamy do lektury.

EnglishGermanPolish