Skip to content

TaxPress nr 21/2015

W numerze 21/2015 tygodnika zwracamy szczególnie Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 26 marca 2015 r. (I FSK 447/14) dotyczący rozliczania transakcji w systemie faktur elektronicznych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2015 r. (II FSK 187/13) odnoszący się do uwzględniania w kosztach opłat leasingowych w przypadku zmiany korzystającego.

„Wyjątki należy interpretować ściśle, ale nie wbrew ich celom” – omawiamy wyrok WSA w Gdańsku z dnia 15 kwietnia 2015 r. (I SA/Gd 364/15) dotyczący zwolnienia z VAT aportu części nieruchomości będących gruntami rolnymi.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Przedawnienie nie dotyczy wydawania decyzji na korzyść strony”, w której analizujemy wyrok WSA w Łodzi z dnia 25 marca 2015 r. (I SA/Łd 1361/14) dotyczący umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie zobowiązania podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 21/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish