Skip to content

TaxPress nr 21/2014

W dzisiejszym wydaniu TaxPress zwracamy uwagę m.in. na wyrok WSA w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2014 r. (III Sa/Wa 2671/13) dotyczący opodatkowania VAT wewnętrznych rozliczeń w ramach konsorcjum.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Oddział zagranicznej spółki odliczy podatek”, którego autorka omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 marca 2014 r. (I Sa/Kr 2054/13) odnoszący się do odliczania VAT przez oddział zagranicznej spółki.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 kwietnia 2014 r. (I Sa/Gd 1731/13) dotyczący momentu powstania przychodu w przypadku spłaty wierzytelności poprzez spełnienie innego świadczenia niż poprzednio umówione.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Fiskus nie zinterpretuje prawa procesowego”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 1 kwietnia 2014 r. (II FSK 892/12) dotyczący materii, w zakresie której mogą być wydawane interpretacje indywidualne.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 21/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish