Skip to content

TaxPress nr 20/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Krakowie z dnia 1 kwietnia 2015 r. (I SA/Kr 142/15) dotyczący opodatkowania VAT świadczenia polegającego na dostawie betonu oraz jego wylewaniu, wibrowaniu i wygładzaniu.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy jeden z wyroków WSA w Warszawie (III SA/Wa 2765/14) odnoszący się do stosowania przepisów dotyczących korekty kosztów do rozliczeń między oddziałem prowadzącym działalność w Polsce a zagraniczną centralą.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Auta zastępcze z pełnym odliczeniem”, którego autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 26 marca 2015 r. (I SA/Po 1123/14) dotyczący odliczania VAT od samochodów osobowych przeznaczonych do oddania w odpłatne używanie.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Musi być kontrola, by była ochrona”, w której analizujemy wyrok NSA z dnia 12 maja 2015 r. (II FSK 907/13) dotyczący możliwości wniesienia sprzeciwu przez przedsiębiorcę na przedłużające się postępowanie kontrolne prowadzone przez urzędników skarbowych w jego firmie.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 20/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish