Skip to content

TaxPress nr 20/2014

W dzisiejszym wydaniu TaxPress  zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 13 maja 2014 r. (I FSK 884/13), dotyczący odliczania VAT od pojazdów specjalnych w stanie prawnym do końca 2010 r.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Przeliczenie ceny za towar nie jest tylko czynnością techniczną”, którego autorka omawia jeden z wyroków NSA (I FSK 947/13), odnoszący się do obliczania podstawy opodatkowania w VAT w przypadku, gdy płatność za towar następuje w walucie obcej.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 8 maja 2014 r. (II FSK 1274/12), dotyczący możliwości amortyzowania tylko części budynku.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Kontenery telekomunikacyjne obciążone jak budowle”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 24 marca 2014 r. (II FSK 783/12), dotyczący opodatkowania VAT stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 20/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish