Skip to content

TaxPress nr 20/2013

W 20. numerze biuletynu TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 16 maja 2013 r. (C-169/12), dotyczący powstawania obowiązku podatkowego w VAT w przypadku świadczenia usług transportowych.

Przytaczamy ponadto artykuł pt. „NSA: mrożone muffiny z niższą stawką VAT”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 16 maja 2013 r. (I FSK 827/12), dotyczący opodatkowania właściwą stawką VAT ciastek zamrożonych oraz rozmrożonych.

W zakresie podatków dochodowych nawiązujemy do wyroku NSA z dnia 8 maja 2013 r. (II FSK 1834/11), dotyczącego możliwości uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów faktur nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Ostatecznie wskazujemy także na artykuł pt. „Podatnik może złożyć wniosek o przesłuchanie świadka”, którego autorka omawia uregulowania Ordynacji podatkowej dotyczące możliwości żądania przez podatnika przeprowadzenia dowodu w sprawie oraz towarzyszące im orzecznictwo sądowe.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish