Skip to content

TaxPress nr 2/2014

Przedstawiamy kolejne wydanie TaxPress, w którym chcemy zwrócić Państwa uwagę m.in. na wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2014 r. (I FSK 177/13), dotyczący opodatkowania VAT usług przeprowadzania oceny ryzyka przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Konserwator zabytków może nie płacić VAT”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2013 r. (I FSK 1750/12), odnoszący się do opodatkowania VAT usług świadczonych przez konserwatora zabytków w stanie prawnym od 1 stycznia 2012 r.

W zakresie podatków dochodowych za interesujący uznaliśmy wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 9 grudnia 2013 r. (I SA/Bd 839/13), dotyczący opodatkowania CIT dywidendy wypłaconej polskiemu podatnikowi przez spółkę zagraniczną.

Ostatecznie wskazujemy także materiał pt. „Za samowolę budowlaną odprowadza się podatek od nieruchomości”, którego autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 24 października 2013 r. (I SA/Rz 607/13), dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków, które zostały wyłączone z użytkowania.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 2/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish