Skip to content

TaxPress nr 2/2013

W dniu dzisiejszym przedstawiamy kolejne wydanie TaxPress, w którym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 8 stycznia 2013 r. (I FSK 225/12), dotyczący odliczania VAT z faktury nieodzwierciedlającej rzeczywistości gospodarczej.

Ponadto za interesujący uznaliśmy artykuł pt. „Aport nie oznacza ustania bytu prawnego”, którego autorka analizuje wyrok NSA z dnia 19 grudnia  2012 r.
(I FSK 1183/12), odnoszący się do możliwości dochodzenia przez organ należności podatkowych od podatnika, który wniósł swoją firmę aportem do spółki za okres,
gdy był jeszcze samodzielnym podatnikiem.

W zakresie podatków dochodowych nawiązujemy do postanowienia NSA z dnia 17 grudnia 2012 r. (II FSK 702/11), w którym sąd zdecydował, że poszerzony skład NSA wypowie się na temat możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi gastronomiczne świadczone w czasie spotkań przedsiębiorcy
z jego kontrahentami.

Ostatecznie wskazujemy także artykuł pt. „Przesłanki powołania biegłego”, którego autorka omawia odpowiedź Ministerstwa Finansów na jedną z interpelacji poselskich, dotyczącą powoływania przez organ biegłego w postępowaniu podatkowym.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish