Skip to content

TaxPress nr 19/2017

W dzisiejszym numerze DMS TAX Press polecamy Państwu artykuł Redakcji INFOR IFK pt. „Ostrzeżenie MF w sprawie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych – skutki”. Za interesujący uznaliśmy również tekst Szymona Cydzika pt. „Państwo obniży podatki dla firm inwestujących w badania i rozwój”, w którym autor informuje o konsultowanym obecnie projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej.

W zakresie podatku VAT, polecamy artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Firmy handlujące z Rosją mają problemy z odliczeniem VAT” dotyczący praktyki fiskusa, zgodnie z którą żąda on od eksporterów towarów do Rosji dodatkowych dokumentów wystawionych przez rosyjską administrację, aby mogli oni zastosować 0% stawkę VAT na eksportowane towary. Należy także zwrócić uwagę na tekst Aleksandry Tarki pt. „VAT: Przepisy o pełnym odliczeniu trzeba interpretować ściśle – wyrok NSA” dotyczący korzystania z pełnego odliczenia VAT od samochodów służbowych.

Za istotny uznaliśmy także artykuł Przemysława Wojtasika pt. „Niezamortyzowana inwestycja w wynajmowanym lokalu w kosztach” dotyczący najnowszego wyroku WSA w tej sprawie. Zwracamy również uwagę na tekst Moniki Pogroszwskiej pt. „Tylko promocje rzeczowe bez PIT” informujący o wyroku WSA, w którym sąd odmówił zwolnienia z PIT świadczeń pieniężnych uzyskanych w akcji promocyjnej organizowanej przez bank za skorzystanie z jego usług.

W zakresie postępowania za interesujący uznaliśmy natomiast artykuł Bartosza Mroczkowskiego pt. „Restrukturyzacja musi mieć uzasadnienie ekonomiczno-biznesowe”, w którym autor tłumaczy, jakie elementy powinno posiadać uzasadnienie ekonomiczno-biznesowe planowanej restrukturyzacji.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 19/2017

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish