Skip to content

TaxPress nr 19/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 5 maja 2015 r. (I FSK 484/14) dotyczący opodatkowania VAT usług w zakresie zaspakajania zbiorowych potrzeb ludności świadczonych przez spółkę utworzoną w tym celu przez gminę.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 5 maja 2015 r. (II FSK 1266/13) odnoszący się do ujmowania w kosztach wadium w sytuacji, gdy zostało ono wpłacone przez podatnika i niezwrócone z uwagi na akt, że przetarg okazał się fikcyjny.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kiedy opakowanie zwrotne należy wliczyć do podstawy opodatkowania VAT?”, którego autor omawia wyrok WSA w Rzeszowie z dnia 26 marca 2015 r. (I SA/Rz 222/15) dotyczący ustalania podstawy opodatkowania w sytuacji, gdy razem z towarem sprzedawane są palety, na których sprzedawca umieszcza swoje towary.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Podatnik ma prawo pytać nawet o jasne przepisy”, w której analizujemy wyrok NSA z dnia 5 maja 2015 r. (II FSK 839/13) dotyczący prawa podatnika do wnioskowania o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 19/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish