Skip to content

TaxPress nr 19/2013

W dniu dzisiejszym przedstawiamy m.in. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 kwietnia 2013 r. (I SA/Gd 352/13), dotyczący odmowy zwrotu podatku VAT w związku z jego zaliczeniem przez organ na poczet zaległości podatkowej wynikającej z decyzji nieostatecznej.

Ponadto, prezentujemy materiał pt. „Jaka stawka VAT dla odsprzedaży mediów”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 lutego 2013 r. (IBPP4/43-550/12/EK), odnoszącą się do kwestii opodatkowania VAT mediów refakturowanych przez wynajmującego lokal na jego najemcę.

W zakresie podatków dochodowych chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA
z dnia 12 kwietnia 2013 r. (II FSK 1593/11), dotyczący rozliczania straty zagranicznego oddziału przez polską spółkę w związku z likwidacją tego oddziału.

Wskazujemy także na artykuł pt. „Zaliczenie nadpłaty za zgodą podatnika”, którego autorka omawia interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 11 kwietnia 2013 r. (PK4/8012/75/AAN/13/RD-32130), dotyczącą możliwości zaliczenia przez organ nadpłaty podatnika na zaległość podatkową wynikającą z decyzji nieostatecznej, nieopatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish