Skip to content

TaxPress nr 18/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na jedną z interpretacji ogólnych Ministra Finansów dotyczącą powrotu do zwolnienia z VAT utraconego z uwagi na przekroczenie poziomu obrotów (150 tys. zł) lub z którego podatnik zrezygnował dobrowolnie (PT3.8101.4.2015.LBE.72).

Wyrok NSA z dnia 24 kwietnia 2015 r. (akt II FSK 858/13) odnoszący się do opłacania zaliczek na podatek PIT od przychodu ze sprzedaży znaku towarowego to istotny temat w zakresie podatków dochodowych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „VAT: Dodatkowa usługa nie zawsze jest pomocniczą”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 21 kwietnia 2015 r. (I FSK 473/14) dotyczący zakresu prawa do doliczania VAT przez przedsiębiorcę zajmującego się sprzedażą i serwisowaniem samochodów ciężarowych, który dodatkowo udziela pożyczki swoim klientom na zakup aut.

Analizujemy również publikację pt. „Organ wyda interpretację, gdy adresatem normy jest wnioskodawca” odnoszącą się do wyroku WSA w Łodzi z dnia 24 lutego 2015 r. (I SA/Łd 1347/14) dotyczącego wydawania interpretacji indywidualnych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 18/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish