Skip to content

TaxPress nr 17/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 16 kwietnia 2015 r. (I FSK 109/14) dotyczący odliczania VAT przez gminę od wydatków na działalność promocyjną.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 24 marca 2015 r. (III SA/Wa 2157/14) odnoszący się do rozliczania kosztów uzyskania przychodów w przypadku wniesienia do spółki aportem wierzytelności własnej.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Każdy musi sam wystąpić o wykładnię”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2015 r. (I FSK 540/14) dotyczący opodatkowania VAT świadczenia wypłacanego w ramach tzw. umowy gwarancyjnej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Dach nie decyduje o tym, że dany obiekt jest budynkiem”, w której analizujemy wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 16 lutego 2015 r. (I SA/Wr 2367/14) dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków niepokrytych dachem.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 17/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish