Skip to content

TaxPress nr 17/2013

W dniu dzisiejszym prezentujemy Państwu kolejny numer TaxPress, w którym przytaczamy wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2013 r. (I SA/Go 82/13), dotyczący korygowania podatku VAT należnego w związku z dostarczeniem kontrahentowi korekty faktury.

Uznaliśmy, że na wyjątkową uwagę zasługuje artykuł pt. ,,Premia motywacyjna jest wynagrodzeniem za świadczone usługi”, którego autorka analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 14 lutego 2013 r. (IPPP1/443-1168/12-2/AW), odnoszącą się do kwestii opodatkowania VAT premii pieniężnych.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy wyrok NSA z dnia 25 kwietnia 2013 r. (II FSK 1828/11), dotyczący powstawania przychodu z nieodpłatnych świadczeń po stronie pracownika w związku z jego udziałem w imprezie integracyjnej, finansowanej przez pracodawcę.

Ostatecznie polecamy również tekst pt. „Fiskus ściga emigrantów mieszkających
w USA”, którego autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 10 kwietnia 2013 r.
(I SA/Kr 167/13), dotyczący doręczenia zastępczego decyzji nakładającej na podatników sankcyjny podatek PIT od przychodów z nieujawnionych źródeł.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish