Skip to content

TaxPress nr 16/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 lutego 2016 r. (I SA/Wr 1840/15).) dotyczący opodatkowania VAT usług firmy deweloperskiej.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 4 marca 2016 r. (II FSK 52/14) odnoszący się do obowiązku zapłaty podatku PIT przez akcjonariusza z uwagi na przydzielenie mu akcji z nowej emisji w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki komandytowo-akcyjnej.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Magazyn konsygnacyjny może prowadzić wyłącznie nabywca towarów”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 marca 2016 r. (IBPP4/4512-18/16/EK) dotyczącą opodatkowania VAT dostawy towarów za pośrednictwem magazynu konsygnacyjnego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „NSA wyręcza Trybunał Konstytucyjny”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r. (II FSK 330/15) dotyczący przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 16/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish