Skip to content

TaxPress nr 16/2015

W numerze 16/2015 TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2015 r. (I FSK 1493/14) dotyczący opodatkowania VAT usług budowlanych na trenie brzegów Morza Bałtyckiego.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 5 lutego 2015 r. (II FSK 3113/12) odnoszący się do rozliczania w kosztach strat wynikających ze zbycia przedawnionych wierzytelności.

Przeczytamy również artykuł pt. „Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od opłat za media”, którego autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 17 lutego 2015 r. (I SA/Kr 1783/14) dotyczący momentu powstawania obowiązku podatkowego przy refakturowaniu mediów na najemcę.

„Rozwiązanie spółki cywilnej w trakcie postępowania podatkowego” – analizujemy wyrok NSA z dnia 5 grudnia 2014 r. (I FSK 94/14) dotyczący umorzenia postępowania podatkowego w związku z rozwiązaniem w trakcie jego trwania spółki cywilnej.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 16/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish