Skip to content

TaxPress nr 16/2014

Przedstawiamy Państwu najnowsze wydanie TaxPress, w którym zwracamy m.in. uwagę na dwa wyroki NSA z dnia 16 kwietnia 2014 r. (I FSK 781/13; I FSK 916/13), dotyczące zwolnienia z VAT transakcji sprzedaży działek będących częścią majątku prywatnego.

Ponadto przytaczamy artykuł pt. „Czy zagraniczna spółka i jej polski oddział to ten sam podatnik”, którego autor omawia wyrok WSA w Krakowie z dnia 19 marca 201 r. (I SA/Kr 2054/13), odnoszący się do odliczania VAT przez polski oddział firmy zagranicznej.

W zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2014 r. (II FSK 1127/13), dotyczący powstawania przychodu przy sprzedaży energii elektrycznej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Figurant w zarządzie też odpowiada za podatki stowarzyszenia”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 20 lutego 2014 r. (II FSK 594/12), dotyczący odpowiedzialności za długi podatkowe stowarzyszenia członków jego władz.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 16/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish