Skip to content

TaxPress nr 15/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Poznaniu z dnia 9 lutego 2016 r. (I SA/Po 1431/15) dotyczący opodatkowania VAT szkoleń e-learningowych.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2016 r. (II FSK 548/14) odnoszący się do obowiązku szacowania przez organ podatkowy kosztów podatnika.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Gmina udostępni salę ze stawką 8 proc.”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 24 marca 2016 r. (IBPP3/4512-939/15/MN) dotyczącą opodatkowania VAT usługi odpłatnego wynajmu sali gimnastycznej wybudowanej przez gminę, która ma być także udostępniania nieodpłatnie na cele gminne.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Kontrola w firmie: urzędnicy muszą zadbać o ustalenie stanu faktycznego”, której autor omawia obowiązki organu w zakresie ustalenia stanu faktycznego w toczącym się postępowaniu.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 15/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish