Skip to content

TaxPress nr 15/2013

W dzisiejszym wydaniu TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2013 r. (III SA/Wa 223/13), dotyczący opodatkowania VAT usługi leasingowej połączonej z ubezpieczeniem przedmiotu umowy leasingu.

Za ciekawy uznaliśmy także artykuł pt. „Pracownik wystawia lewe faktury, pracodawca płaci VAT”, którego autor analizuje wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2013 r. (I FSK 359-371/12) odnoszący się do odpowiedzialności pracodawcy za wystawianie fałszywych faktur przez jego pracownika.

W obrębie podatków dochodowych wskazujemy na postanowienie NSA z dnia 8 kwietnia 2013 r. (II FPS 7/12), dotyczące możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków reprezentacyjnych.

Ostatecznie przytaczamy także na artykuł pt. „Podatnik może być reprezentowany przez kilka osób”, którego autor omawia aktualne stanowisko organów podatkowych odnośnie udziału w postępowaniu podatkowym kilku pełnomocników podatnika, umocowanych do działania jednym pełnomocnictwem.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish