Skip to content

TaxPress nr 14/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 kwietnia 2016 r. (SK 67/13) dotyczący opodatkowania VAT zwrotu kosztów zastępstwa procesowego zwracanych przez sąd w związku z wygranym sporem.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 8 marca 2016 r. (II FSK 4000/13) odnoszący się do obowiązku dokumentowania transakcji między podmiotami powiązanymi, których udziałowcem jest Skarb Państwa.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Kiedy zatrzymana kaucja podlega VAT ?”, którego autor analizuje wyrok WSA w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016 r. (I SA/Gd 1601/15) dotyczący opodatkowania VAT kaucji.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Tymczasowy obiekt budowlany a opłata targowa”, której autor omawia wyrok NSA z dnia 31 marca 2016 r. (II FSK 1114/15) dotyczący kwestii, czy kiosk będący tymczasowym obiektem budowlanym podlega opłacie skarbowej, czy też podatkowi od nieruchomości.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 14/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish