Skip to content

TaxPress nr 14/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. (III SA/Wa 1875/14) dotyczący opodatkowania VAT fundacji w zakresie czynności administrowania targowiskiem miejskim.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 27 marca 2015 r. (II FSK 2758/14) odnoszący się do sprzedaży premiowej dotyczącej produktów bankowych.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Doręczanie przesyłek pocztowych poza UE ze zwolnieniem z VAT”, którego autor omawia wyrok WSA w Warszawie z dnia 27 stycznia 2015 r. (III SA/Wa 1277/14) dotyczący opodatkowania VAT niepowszechnych usług pocztowych świadczonych poza terytorium UE na rzecz polskiego nabywcy.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Odwołanie będzie fikcją. Trafi do przełożonego”, w której analizujemy zmiany, jakie weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. w zakresie struktury organizacyjnej aparatu skarbowego.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 14/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish