Skip to content

TaxPress nr 14/2014

Przedstawiamy Państwu kolejne wydanie DMS TAX Press. w którym zwracamy uwagę na wyrok NSA z dnia 27 lutego 2014 r. (II FSK 392/13), dotyczący zasad wystawiania elektronicznych faktur korygujących.

Przytaczamy artykuł pt. „Fiskus nie może chodzić na skróty”, którego autorka omawia wyrok WSA w Szczecinie z dnia 5 marca 2014 r. (I SA/Sz 1138/13), odnoszący się do prowadzenia przez organ postępowania kontrolnego w zakresie podatku VAT.

Ponadto, w zakresie podatków dochodowych za istotny uznaliśmy wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2014 r. (III SA/Wa 2911/13), dotyczący możliwości uwzględniania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z aplikacją radcowską przez radcę prawnego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Jakie są obowiązki organów przy zmianie interpretacji podatkowej”, której autor omawia dwa wyroki WSA w Warszawie z dnia 19 lutego 2014 r. (III SA/Wa 1970/13 i III SA/Wa 1969/13), dotyczące zmiany interpretacji podatkowej z urzędu dokonanej przez organ podatkowy.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 14/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish