Skip to content

TaxPress nr 14/2013

W najnowszym wydaniu TaxPress nawiązujemy do wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 7 marca 2013 r. (I SA/Rz 75/13), dotyczącego odliczania VAT od kompleksowej usługi marketingowej.

Ponadto, uznaliśmy, że na uwagę zasługuje artykuł pt. „Kiedy kilka produktów można potraktować jako zestaw”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 20 lutego 2012 r. (IPTPP2/443-929/12-7/JN), odnoszącą się do ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych transakcji sprzedaży zestawów, w skład których wchodzą jajka oraz kawa.

W zakresie podatków dochodowych ciekawa jest interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2013 r. (ITPB2/415-1090/12/RS), dotycząca powstawania przychodu w związku z wykupieniem polisy OC dla członków zarządu spółki.

Ostatecznie nawiązujemy także do artykułu pt. „Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości określonej decyzją”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 5 marca 2013 r. (II FSK 1411/11) dotyczący zaliczania z urzędu przez organ podatkowy nadpłaty na zaległość, która określona została decyzją nieostateczną (nieopatrzoną rygorem natychmiastowej wykonalności).

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish