Skip to content

TaxPress nr 13/2014

W najnowszym numerze zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 25 marca 20114 r. (I FSK 257/13), dotyczący odliczania VAT od samochodu specjalnego typu bankowóz.

Przytaczamy artykuł pt. „Komórki lokatorskie nie zawsze z niższym VAT”, którego autorka omawia wyrok NSA z dnia 26 marca 2014 r. (I FSK 522/13), odnoszący się do opodatkowania VAT transakcji sprzedaży pomieszczeń gospodarczych.

Ponadto, w zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy dwa wyroki NSA z dnia 21 marca 2014 r. (II FSK 924/12 i II FSK 928/12), dotyczące opodatkowania podatkiem dochodowym objęcia certyfikatów funduszu inwestycyjnego zamkniętego.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „NSA wyjaśnił, jak przyspieszyć kontrolę”, której autor analizuje postanowienie NSA z dnia 25 marca 2014 r. (I FSK 1058/13), dotyczące ponaglenia na przedłużające się postanowienie kontrolne.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 13/2014

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish