Skip to content

TaxPress nr 13/2013

W 13. numerze TaxPress zwracamy Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 20 marca 2013 r. (I FSK 639/12), dotyczący opodatkowania VAT czynności polegającej na spłacie zobowiązania podatkowego w formie rzeczowej (niepieniężnej).

Nawiązujemy także do artykułu pt. „Odliczenie VAT z faktur otrzymanych przed rejestracją”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 26 lutego 2013 r. (IPTPP4/443-787/12-5/OS), odnoszącą się do odliczania podatku VAT od faktur dokumentujących transakcje, które miały miejsce jeszcze przed formalnym zarejestrowaniem podatnika w urzędzie skarbowym.

W zakresie podatków dochodowych za ciekawy uznaliśmy wyrok WSA w Poznaniu
z dnia 6 marca 2013 r. (I SA/Po 985/12), dotyczący zwolnienia z opodatkowania wymiany udziałów w spółkach z o.o.

Ostatecznie wskazujemy także na materiał pt. „Podatnik nie może wybrać, czy spłaca podatek czy odsetki”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 14 marca 2013 r.
(II FSK 1458/11) dotyczący rozliczenia wpłaty podatnika  posiadającego zaległości podatkowe w sytuacji, gdy wpłata nie wystarcza na pokrycie całej zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish