Skip to content

TaxPress nr 12/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 22 marca 2016 r. (I FSK 1815/14) dotyczący opodatkowania VAT badań psychologicznych dla zawodowych kierowców.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy jeden z wyroków NSA odnoszący się do rozliczania w kosztach wydatków na kary umowne.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Odliczenie VAT a wydatki mieszane”, którego autor analizuje dwa wyroki WSA w Łodzi z dnia 15 stycznia 2016 r. (I SA/Łd 1163/15, I SA/Łd 1164/15) dotyczący odliczania VAT przez fundację od wydatków nabytych na potrzeby organizacji kampanii społecznej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Fiskus nie może pobrać opłaty egzekucyjnej za zajęcie pustego konta”, której autor omawia wyrok WSA w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2015 r. (I SA/Po 1204/15) dotyczący możliwości pobrania przez fiskusa w toku postępowania egzekucyjnego opłaty manipulacyjnej i opłaty za zajęcie rachunków bankowych, na których nie znajdowały się żadne środki pieniężne.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 12/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish