Skip to content

TaxPress nr 11/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) wydany w polskiej sprawie C-40/15, dotyczący opodatkowania VAT czynności z zakresu likwidacji szkód wykonywanych przez firmę zewnętrzną na rzecz ubezpieczyciela.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 14 marca 2016 r. (II FSK 4005/13) odnoszący się do rozliczania w kosztach wydatków na wynagrodzenie za możliwość korzystania z licencji na oprogramowanie komputerowe.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Faktury VAT: bezpieczeństwo obrotu nie pozwala na zmianę danych”, którego autor analizuje wyrok WSA w Poznaniu z dnia 4 lutego 2016 r. (I SA/Po 1270/15) dotyczący możliwości zmiany danych na fakturze VAT zakupowej przez nabywcę towaru w drodze noty korygującej.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości”, której autor omawia wyrok WSA w Gliwicach z dnia 4 grudnia 2014 r. (I SA/Gl 608/14) dotyczący powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości od budynku, na który udzielono pozwolenie na użytkowanie tylko w części.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 11/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish