Skip to content

TaxPress nr 11/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2014 r. (I FSK 1991/13) dotyczący opodatkowania VAT czynności wydzierżawiania gruntów przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 11 marca 2015 r. (II FSK 459/13) odnoszący się do tzw. autorskich kosztów uzyskania przychodów wynoszących 50%.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Związek z czynnościami zwolnionymi wpływa na rozliczenie podatku”, którego autor omawia wyrok WSA w Kielcach z dnia 6 lutego 2015 r. (I SA/Ke 691/14) dotyczący korekty odliczonego podatku VAT w sytuacji zmiany przeznaczenia działalności.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Organ ma trzy miesiące na wydanie interpretacji”, w której analizujemy wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2014 r. (I SA/Sz 1212/14) dotyczący wydawania przez organ podatkowy interpretacji indywidualnych.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 11/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish