Skip to content

TaxPress nr 11/2013

Dziś w najnowszym numerze TaxPress chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 14 marca 2013 r. (I FSK 429-436/12), dotyczący uwzględniania dobrej wiary podatnika w przypadku odliczania VAT od faktur dokumentujących transakcje, które nosiły znamiona oszustwa.

Przytaczamy także ciekawy artykuł pt. „Zaniechanie inwestycji nie odbiera prawa do odliczenia”, którego autor analizuje interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 15 stycznia 2013 r. (IPPP1/443-1140/12-2/MP), odnoszącą się do kwestii korygowania VAT odliczonego od wydatków poczynionych na inwestycję, która została zaniechana w związku z niekorzystną sytuacją na rynku.

W obszarze podatków dochodowych wskazujemy na wyrok NSA z 26 lutego 2013 r.
(II FSK 1298/11), dotyczący ujmowania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami, poniesionych już po zakończeniu roku podatkowego i sporządzeniu sprawozdania za ten okres.

Na koniec aktualnego numeru nawiązujemy do materiału pt. „Minister może odmówić odpowiedzi”, którego autor omawia regulacje dotyczące wydawania przez izby skarbowe postanowień o odmowie wydania interpretacji lub pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W celu zapoznania się z treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału
w formacie pdf. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: jacek.dobrucki@dms.informer.info.pl
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX Sp. z o.o. adres: henryk.suchecki@dms.informer.info.pl

EnglishGermanPolish