Skip to content

TaxPress nr 10/2016

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2015 r. (I FSK 1455/14) dotyczący opodatkowania VAT czynności sprzedaży działek.

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 8 marca 2016 r. (II FSK 3966/13) odnoszący się do zwolnienia z opodatkowania PIT wynagrodzenia podatnika za czas pozostawania bez pracy.

Ponadto przeczytamy artykuł pt. „Znak towarowy darowany synowi bez VAT”, którego autor analizuje wyrok WSA w Szczecinie z dnia 10 lutego 2016 r.
(I SA/Sz 53/16) dotyczący opodatkowania VAT czynności darowizny znaku towarowego, dokonanej przez matkę nieprowadzącą działalności gospodarczej na rzecz syna – przedsiębiorcy, od którego wcześniej otrzymała ten znak.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Naliczenie odsetek w postępowaniu podatkowym: wyjątek stał się regułą”, której autor omawia uregulowania Ordynacji podatkowej dotyczące naliczania odsetek za zwłokę za okresy postępowań mających na celu określenie tych zaległości, a przedłużających się ponad wskazane w przepisach terminy.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 10/2016

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish