Skip to content

TaxPress nr 10/2015

W tym numerze chcemy zwrócić Państwa uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z dnia 5 marca 2015 r. (C-479/13, C-502/13) dotyczący opodatkowania VAT tzw. e-booków (książek w postaci elektronicznej).

W zakresie podatków dochodowych za istotne uznaliśmy wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r. (II FSK 2451/12) odnoszący się do osiągania przychodów przez pracowników w związku z korzystaniem przez nich z rabatów na firmowe towary.

Przeczytamy również artykuł pt. „Pozyskiwanie danych bez zwolnienia”, którego autor omawia wyrok NSA z dnia 3 marca 2015 r. (I FSK 2135/13) dotyczący opodatkowania VAT usług pomocniczych do usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Ostatecznie wskazujemy także na publikację pt. „Wyższa danina była zasadna”, w której analizujemy wyrok NSA z dnia 4 marca 2015 r. (II FSK 3116/14) dotyczący opodatkowania podatkiem od nieruchomości podmiotów znajdujących się w likwidacji.

W celu zapoznania się z pełną treścią biuletynu zachęcamy do pobrania materiału. Jeśli będą Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji, zapraszamy do kontaktu.

TaxPress nr 10/2015

Jacek Dobrucki – Partner w DMS TAX
Henryk Suchecki – Partner w DMS TAX

EnglishGermanPolish